Praktisch

Succesvol onderwaterfotograferen

Hier vind je een heel interessant artikel daarover in het online magazine Duiken.

Tips om ongelukken op duikboten te voorkomen

Hier vind je een heel interessant artikel daarover in het online magazine Duiken.

Duikbriefing (en debriefing)

Duikers zijn hier normaal gezien (goed) mee vertrouwd, want dit wordt reeds onder de aandacht gebracht in alle basisopleidingen. Vooral bij club- en bootduiken met veel mensen, zeker als daarbij ook nog praktische vaardigheden aangeleerd of proeven afgenomen worden, wordt daar zeker de nodige aandacht aan besteed. Maar welke onderwerpen moeten nu allemaal aan bod komen?

Administrativia en ploegenindeling

Papieren invullen, inkomgeld, etc.

Beschrijving van de duikstek en -omstandigheden

Wat is de preciese naam en wat maakt deze plaats zo uniek of bijzonder? Graag zo mogelijk a.d.h.v. een driedimensionale kaartbeschrijving. Wat is de topografie onderwater? Welke diepte(s) kun je verwachten (en waar)?
Weercondities (en te verwachten veranderingen)? Stroming, (verwacht) zicht en temperatuur van het water(oppervlak)?
Zijn er (potentiële) gevaren en/of plaatsen waar je niet mag komen (of dingen waar je moet afblijven)?
Plaatselijk onderwaterleven (let op: je kan wel aangeven wat hier al gezien is, maar geef niet de indruk laat staan de zekerheid dat ze dat deze duik gaan tegenkomen - dat valt dikwijls tegen !).

Voorstelling, ploegenindeling en materiaal

Voorstelling van de duikgids (en de andere omkadering) en de duikers. Herkenbaarheid en positionering van de gids onderwater. Hoe evt. aandacht trekken?
Indeling van de ploegen (diveroster). Wie duikt met wie? Welke proeven worden afgenomen? Wie doet een successieve duik? Profiel van de vorige duik(en) (tijd - diepte - interval)? Andere persoonlijke bijzonderheden?
Materiaal, brevet en verzekering OK? Desgewenst medische checkup? Flessen gevuld?
Reserve- en veiligheidsmateriaal voorhanden? Waar te vinden?

Water in- en uitgaan (entry en exit), profiel en patroon

Eerst en vooral uiteraard: buddycheck !
Hoe kan je hier veilig het water in en uit? Welke techniek(en) gebruiken? Wat zijn de lokale procedures?
Welke route kan of dient gevolgd te worden? Profiel (diepte) en patroon (kompaskoers)? Maximumdiepte en -tijd?
Bij welke flesdruk enerzijds omkeren en anderzijds bovenkomen? Welke afspraken als gevorderde duikers iets dieper en/of langer willen duiken? Max. stijgsnelheid en veiligheidsstop ook niet vergeten.
Wie blijft boven? Wordt er afgemeld?
Bij boot-, nacht-, wrak-, stromings- en ijsduiken gelden uiteraard bijkomende bijzondere procedures, waarbij vaak ook aangepast materiaal meegenomen moet worden.

Veiligheids- en noodprocedures

Een inkoppertje, maar het wordt vaak vergeten: het doorlopen van de (vereiste) handsignalen. Vooral belangrijk als er zeer diverse ploegen zijn met meerdere nationaliteiten en duikers uit verschillende federaties. Gevaarlijke situaties ontstaan soms doordat buddy's elkaar onderwater niet of verkeerd verstaan.
Ken de noodprocedures. Wat zeker aan bod moet komen: verlies- en terugroepprocedure, evenals de contactgegevens van de hulpdiensten en zo mogelijk de (dichtstbijzijnde) caisson.
Moet bij elke duik voorhanden zijn: EHBO-kit en zuurstoffles. Waar te vinden? Is er een AED in de buurt?

Debriefing

Werkelijke diepte en duiktijd, drukgroep, flesdruk?
Wat wel gedaan en wat niet? Waarom niet?
Wat ging goed en wat liep fout? Wat geleerd?
Andere bijzonderheden (vliegen, inspanningen na de duik, etc.)?